Kocha czy nie kocha, czyli najczęstsze przyczyny rozwodu

Para kłócąca się
Fot. Image by Lifetimestock.com

Przyczyna rozwodu może być zawiniona lub niezawiniona. Według statystyk co trzecie małżeństwo kończy się rozwodem, a najczęściej pojawiającym się powodem rozstania jest niedopasowanie charakterów.

 

Przyczyny rozwodu biorąc pod uwagę kryterium winy dzielą się na trzy grupy:

CIĄG DALSZY ARTYKUŁU POD WIDEO

POLECAMY: Kasia gotuje z Polki.pl: świąteczne ciastka

  • przyczyna zawiniona,
  • przyczyna niezawiniona,
  • przyczyna, która w zależności od sytuacji może być potraktowana jako zawiniona lub niezawiniona.

Przyczyna zawiniona rozwodu

Przyczyna zawiniona rozwodu to wyraźna wina jednego ze współmałżonków. Zalicza się do niej takie zachowania jak: przemoc, zdrada, bigamia, alkoholizm, nieróbstwo, zaniedbywanie współmałżonka zarówno w codziennym życiu, jak i w sferze seksualnej lub wyraźnie złe nastawienie do jego rodziny i najbliższego otoczenia. Jednym z ostatnich, ale najbardziej oczywistych przewinień doprowadzających do rozpadu małżeństwa jest opuszczenie współmałżonka.

Przyczyna niezawiniona rozwodu

Przyczyny niezawinione rozwodu to przyczyny, na które współmałżonek nie ma wpływu, a jednak powodują sytuację, w której można złożyć wniosek o rozwód:

  • choroba (fizyczna, psychiczna),
  • upośledzenie umysłowe,
  • problemy ze sferą seksualną,
  • niedopasowanie charakterów (najczęstsza przyczyna rozwodów).

 

Pozostaje jeszcze ostatnia grupa przyczyn rozwodu, która w zależności od towarzyszących okoliczności może być uznana za winę lub przyczynę niezawinioną: duża różnica wieku lub światopoglądów, wrogie nastawienie rodziny współmałżonka wobec małżeństwa lub bezpłodność.  

Najczęściej czytane

 

Nasze akcje

Top Video

Top Galerie

Najczęściej czytane porady