umowa zlecenie

Umowa zlecenie to dokument cywilnoprawny, który jest uregulowany w Kodeksie cywilnym. Umowa ta określa ramy konkretnej czynności prawnej. Dokument jest zawierany pomiędzy osobami fizycznymi lub osobami prawnymi. Strony umowy zlecenia to zleceniodawca, który zleca zrobienie pewnych czynności oraz zleceniobiorca, który wykonuje dane zadanie.

Więcej

rodzaje spółek

Spółka to działalność osób prawnych lub fizycznych, która jest oparta na umowie lub statucie. Prowadzi się ją w celu działalności gospodarczej.

Więcej

faktury

Faktury to dokumenty, które potwierdzają daną transakcję. Wyróżnia się wersję papierową oraz elektroniczną (e-faktura). Podpisanie dokumentu zawartego pomiędzy dwiema stronami prowadzi do obowiązku podatkowego. Zasady podpisywania faktur są uregulowane przez Ministerstwo Finansów na mocy ustawy z 28 marca 2011 roku.

Więcej

Prawo pracy

Prawo pracy to gałąź prawa, która zajmuje się regulacją stosunku pracy pracownika i pracodawcy (stron stosunku pracy) oraz regulacją organizacji pracowników, pracodawców, sporów zbiorowych i układów. Normalizuje także pracownicze uczestnictwo i dialog w zbiorowych stosunkach pracy. Podstawowych aktem prawnym regulującym wzajemne prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika jest kodeks pracy.

Więcej

Powiązane porady