pamięć

Pamięć jest umiejętnością rejestrowania wrażeń zmysłowych i informacji. Jest to zdolność występująca u ludzi, zwierząt, roślin.

Więcej

motywacja

Motywacja to gotowość do wykonania konkretnego działania, która jest powodowana procesami psychicznymi. Procesy motywacyjne kształtują zachowanie i prowadzą do osiągnięcia celu. Motyw jest to doświadczenie, które pobudza osobę do działania.

Więcej

Porady psychologiczne

Pomoc psychologiczna jest skierowana do ludzi, którzy nie potrafią poradzić sobie z trudnymi sytuacjami. Pomaga przepracować problemy i radzić sobie z życiem. Jest także wsparciem dla tych, którzy utracili pracę lub mają trudności w jej znalezieniu oraz dla osób uzależnionych. Poradnictwo psychologiczne jest nastawione na promocję zdrowia psychicznego, rozwój pozytywnych postaw i zapobieganie niekorzystnym zachowaniom. Mogą z niego korzystać także osoby zdrowe, chcące po prostu rozwinąć swój potencjał. 

Więcej

Psychologia poznawcza

Psychologia poznawcza (inna nazwa psychologia kognitywna) to jeden z głównych nurtów współczesnej psychologii. Nauka skupia się na kwestiach tworzenia przez człowieka wiedzy o otoczeniu.

Więcej