curriculum vitae (cv)

Curriculum vitae (CV) to życiorys zawodowy spisany na papierze w celu podsumowania swoich nabytych kompetencji.

Więcej

praca

Praca to świadomy wysiłek włożony w osiągniecie zamierzonego celu. Składają się na nią czynności fizyczne i umysłowe. Dzięki pracy człowiek tworzy towary i usługi służące innym.

Więcej

Umowy

Umowa to według definicji prawa cywilnego zgodne porozumienie zawierane pomiędzy dwiema lub więcej stronami. Kontrakt ten określa wzajemne prawa i obowiązki. Sposobami zawarcia umów są: negocjacje, złożenie oferty i jej przyjęcie, aukcja i przetarg. W ramach swobody umów strony mogą umówić się o wszystko, co w obliczu prawa uznawane jest za podlegające jego uregulowaniom. Pod względem obowiązków stron umowy dzielą się na jednostronnie zobowiązujące i dwustronnie zobowiązujące.  

Więcej

wynagrodzenie

Wynagrodzenie (pensja, płaca) to świadczenia, które są wypłacane pracownikowi za wykonane usługi z tytułu zatrudnienia. Najczęściej jest to forma pieniężna, jednak występują też świadczenia w naturze, czyli towary, inne usługi lub materiały.

Więcej