związek

Związek to relacja między dwojgiem ludzi. Różne kraje mają własne definicje związku i relacji partnerskiej.

Więcej

Miłość

Miłość to związany z podwyższonym poziomem fenyloetyloaminy i dopaminy stan zakochania. Fenyloetyloamina jest związkiem produkowanym w części mózgowia nazywanej hipotalamusem. Proces zakochania można opisać w trzech etapach.

Więcej

motywacja

Motywacja to gotowość do wykonania konkretnego działania, która jest powodowana procesami psychicznymi. Procesy motywacyjne kształtują zachowanie i prowadzą do osiągnięcia celu. Motyw jest to doświadczenie, które pobudza osobę do działania.

Więcej

Małżeństwo

Małżeństwo, według polskiego prawa, to związek pomiędzy kobietą a mężczyzną. W niektórych kulturach (np. zachodniej) małżeństwo poprzedzone jest zwykle zaręczynami, którym towarzyszy wręczenie pierścionka zaręczynowego. Przyjęcie pierścionka przez kobietę oznacza akceptację zaręczyn.  

Więcej

Psychologia społeczna

Psychologia społeczna bada w jaki sposób obecność innych ludzi oraz ich działania wpływają na psychikę jednostki. Bada procesy psychiczne oraz zachowanie ludzi w sytuacjach, w których udział biorą także inne osoby. Uleganie wpływom i wpływanie może mieć charakter nieświadomy (np. naśladowanie kogoś) lub zamierzony (np. manipulacje społeczne – reklamy, kampanie społeczne). 

Więcej

Powiązane porady