Świadczenia

Świadczenia społeczne to wypłacane przez jednostki budżetowe środki służące zaspokajaniu potrzeb rodzin i jednostek. Świadczenia nie zależą od własnej pracy świadczeniobiorcy, tylko od jego szczególnej sytuacji. Świadczenia społeczne mogą mieć różne formę: pieniężną (np. renty, emerytury, zasiłki macierzyńskie, dla bezrobotnych i chorobowe, odszkodowania), rzeczową (np. sprzęt do rehabilitacji), usług społecznych (np. służba zdrowia).

Więcej

motywacja

Motywacja to gotowość do wykonania konkretnego działania, która jest powodowana procesami psychicznymi. Procesy motywacyjne kształtują zachowanie i prowadzą do osiągnięcia celu. Motyw jest to doświadczenie, które pobudza osobę do działania.

Więcej

praca

Praca to świadomy wysiłek włożony w osiągniecie zamierzonego celu. Składają się na nią czynności fizyczne i umysłowe. Dzięki pracy człowiek tworzy towary i usługi służące innym.

Więcej