pamięć

Pamięć jest umiejętnością rejestrowania wrażeń zmysłowych i informacji. Jest to zdolność występująca u ludzi, zwierząt, roślin.

Więcej

Problemy psychiczne

Problemy psychiczne to ogół zaburzeń zachowania i czynności psychicznych. Ich źródłem jest zwykle utrudnione funkcjonowanie społeczne oraz cierpienie. Diagnostyką, leczeniem, profilaktyką i etiologią problemów psychicznych zajmuje się psychiatria kliniczna. Zaburzenia psychiczne dzielą się na: psychozy (zaburzenia psychotyczne) – zaburzenia emocji i nastroju, zaburzenia myślenia. Są to stany chorobowe, w których występują omamy i urojenia. Drugą grupą są zaburzenia niepsychotyczne – obejmują m.in. upośledzenie umysłowe, nerwice, zaburzenia osobowości, uzależnienia i dewiacje seksualne.  

Więcej

Porady psychologiczne

Pomoc psychologiczna jest skierowana do ludzi, którzy nie potrafią poradzić sobie z trudnymi sytuacjami. Pomaga przepracować problemy i radzić sobie z życiem. Jest także wsparciem dla tych, którzy utracili pracę lub mają trudności w jej znalezieniu oraz dla osób uzależnionych. Poradnictwo psychologiczne jest nastawione na promocję zdrowia psychicznego, rozwój pozytywnych postaw i zapobieganie niekorzystnym zachowaniom. Mogą z niego korzystać także osoby zdrowe, chcące po prostu rozwinąć swój potencjał. 

Więcej

Uzależnienia

Uzależnienie, nałóg to nabyta potrzeba zażywania jakiejś substancji lub wykonywania określonej czynności. Wśród uzależnień wydziela się: fizjologiczne (chęć zażywania określonej substancji), psychiczne (potrzeba stałego wykonania pewnej czynności) i społeczne (silne uzależnienie od grupy, zażywanie środków pod wpływem mody). Najczęściej uzależniające substancje to: alkohol, narkotyki, leki i papierosy.

Więcej