syndromy

Syndrom jest zespołem zjawisk, mających cechy wspólne. Często jest to określenie opisujące objawy wspólne dla konkretnej choroby.

Więcej

pamięć

Pamięć jest umiejętnością rejestrowania wrażeń zmysłowych i informacji. Jest to zdolność występująca u ludzi, zwierząt, roślin.

Więcej

Rozwój osobisty

Rozwój osobisty, czyli samorozwój, polega na kształtowaniu swoich talentów i umiejętności. Rozwój osobisty pomaga m.in. w karierze zawodowej i osiągnięciu sukcesu.

Więcej

Psychologia społeczna

Psychologia społeczna bada w jaki sposób obecność innych ludzi oraz ich działania wpływają na psychikę jednostki. Bada procesy psychiczne oraz zachowanie ludzi w sytuacjach, w których udział biorą także inne osoby. Uleganie wpływom i wpływanie może mieć charakter nieświadomy (np. naśladowanie kogoś) lub zamierzony (np. manipulacje społeczne – reklamy, kampanie społeczne). 

Więcej

Powiązane porady