bezsenność

Bezsenność to schorzenie, które skutkuje niewystarczającą ilością snu. Wyróżnia się bezsenność przygodną, która trwa nie dłużej niż 4 tygodnie, oraz bezsenność przewlekłą, która występuje znacznie dłużej. Jej przyczyną jest głównie nadużywanie substancji psychoaktywnych oraz choroby somatyczne.

Więcej

alkoholizm

Alkoholizm jest zaburzeniem psychicznym i somatycznym, które polega na utracie zdolności kontrolowania picia alkoholu. W Polsce jest najczęstszym rodzajem uzależnienia. W kraju jest średnio 3 miliony osób uzależnionych od alkoholu.

Więcej

rozwód

Rozwód to sądowe rozwiązanie związku małżeńskiego z powodu żądania jednego lub obojgu członków małżeństwa.

Więcej

Problemy psychiczne

Problemy psychiczne to ogół zaburzeń zachowania i czynności psychicznych. Ich źródłem jest zwykle utrudnione funkcjonowanie społeczne oraz cierpienie. Diagnostyką, leczeniem, profilaktyką i etiologią problemów psychicznych zajmuje się psychiatria kliniczna. Zaburzenia psychiczne dzielą się na: psychozy (zaburzenia psychotyczne) – zaburzenia emocji i nastroju, zaburzenia myślenia. Są to stany chorobowe, w których występują omamy i urojenia. Drugą grupą są zaburzenia niepsychotyczne – obejmują m.in. upośledzenie umysłowe, nerwice, zaburzenia osobowości, uzależnienia i dewiacje seksualne.  

Więcej

Powiązane porady