kamica nerkowa

Kamica nerkowa jest chorobą układu moczowego. Istotą schorzenia jest obecność w drogach moczowych kamieni, czyli nierozpuszczalnych złogów. Tworzą się one na skutek wytrącania substancji chemicznych, które występują w organizmie w nadmiarze i nie mogą być wydalone wraz z moczem. 

Więcej

bakterie

W organizmie człowieka żyje około 2 tysięcy szczepów bakterii. Drobnoustroje te w większości należą do bakterii probiotycznych, nazywanych potocznie „dobrymi bakteriami”, które tworzą naturalną mikroflorę stanowiącą element układu odpornościowego.

Więcej

leukocyty

Leukocyty, czyli krwinki białe, odpowiadają za ochronę organizmu przed drobnoustrojami chorobotwórczymi. Należą one do elementów morfotycznych, inaczej strukturalnych krwi. Badaniem diagnostycznym, które pozwala na ilością i jakościową ocenę leukocytów jest morfologia krwi.

Więcej

grupy krwi

Grupy krwi są określane w oparciu o występowanie na krwinkach czerwonych charakterystycznych białek – antygenów. Wyróżnia się cztery podstawowe grupy krwi: A, B, AB i 0. Przynależność do określonej grupy jest cechą niezmienną dla każdego człowieka. 

Więcej

dna moczanowa

Dna moczanowa, nazywana również artretyzmem, skazą moczanową lub podagrą, jest chorobą przewlekłą wywoływaną zbyt wysokim stężeniem kwasu moczowego w organizmie. Nadmierna ilość tego kwasu prowadzi do wytrącania się złogów (inaczej kryształków) moczanów, które zaczynają odkładać się w różnych tkankach, prowadząc do ich uszkodzenia. 

Więcej