dna moczanowa

Dna moczanowa, nazywana również artretyzmem, skazą moczanową lub podagrą, jest chorobą przewlekłą wywoływaną zbyt wysokim stężeniem kwasu moczowego w organizmie. Nadmierna ilość tego kwasu prowadzi do wytrącania się złogów (inaczej kryształków) moczanów, które zaczynają odkładać się w różnych tkankach, prowadząc do ich uszkodzenia. 

Więcej

osteoporoza

Osteoporoza jest chorobą tkanki kostnej, która charakteryzuje się ubytkiem i obniżoną jakością masy kostnej. Schorzenie częściej rozwija się u kobiet, zwłaszcza w okresie pomenopauzalnym oraz u osób w podeszłym wieku (powyżej 60. roku życia).

Więcej

zwyrodnienia

Zwyrodnienia, inaczej artrozy, powstają na skutek nieprawidłowej przemiany materii, która prowadzi do rozwoju zaburzeń jakościowych, a w konsekwencji do upośledzenia czynności określonych struktur i narządów organizmu. Zmiany zwyrodnieniowe często dotyczą kręgosłupa oraz stawów.

Więcej

Kręgosłup

Kręgosłup, jako element szkieletu człowieka, tworzy oś ciała. Górna część kręgosłupa łączy go z czaszką, a dolna z kośćmi miednicy. Zbudowany jest z 26 kości. Składa się z 33 lub 34 kręgów. W środku każdego kręgu znajduje się otwór, przez który przechodzi rdzeń kręgowy. 

Więcej