Uzależnienia

Uzależnienie, nałóg to nabyta potrzeba zażywania jakiejś substancji lub wykonywania określonej czynności. Wśród uzależnień wydziela się: fizjologiczne (chęć zażywania określonej substancji), psychiczne (potrzeba stałego wykonania pewnej czynności) i społeczne (silne uzależnienie od grupy, zażywanie środków pod wpływem mody). Najczęściej uzależniające substancje to: alkohol, narkotyki, leki i papierosy.

Więcej

syndromy

Syndrom jest zespołem zjawisk, mających cechy wspólne. Często jest to określenie opisujące objawy wspólne dla konkretnej choroby.

Więcej

Depresja

Depresja to poważna choroba psychiczna. Głównym jej objawem jest obniżenie nastroju. Smutek, przygnębienie, spowolnienie, bezsenność, brak wiary w siebie, pesymizm i ciągłe poczucie winy to najczęstsze symptomy towarzyszące depresji.

Więcej

pamięć

Pamięć jest umiejętnością rejestrowania wrażeń zmysłowych i informacji. Jest to zdolność występująca u ludzi, zwierząt, roślin.

Więcej