Urlop na żądanie – co należy o nim wiedzieć

Leżaki nad morzem
Fot. Pixabay/Stevebidmead/CC0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

Urlop na żądanie należy się każdemu pracownikowi, który nabył prawo do urlopu wypoczynkowego. Nie jest jednak dodatkowym dniem wolnym, a wlicza się w pulę przysługującego w danym roku kalendarzowym urlopu.

 

Wymiar dni nie zależy od stażu pracy ani czasu trwania umowy – każdemu przysługują cztery dni, niezależnie od tego, czy jest zatrudniony na okres próbny, czas określony czy nieokreślony. Pracownikowi o stażu pracy krótszym niż 10 lat przysługuje 20 dni urlopu wypoczynkowego (przy zatrudnieniu na cały etat), natomiast osobie o dłuższym stażu – 26 dni. Wykorzystanie urlopu na żądanie skutkuje po prostu odjęciem tych dni od puli urlopu wypoczynkowego. Cztery dni urlopu na żądanie można wykorzystać od razu lub podzielić go na części.

POLECAMY: Kasia gotuje z Polki.pl - Carpaccio z buraka

Jak zgłosić urlop na żądanie?

Urlop na żądanie nie wymaga złożenia wniosku – pracodawcę można poinformować telefonicznie lub nawet drogą elektroniczną. Kodeks Pracy nie precyzuje, w jakiej formie należy to zrobić. Ważny jest natomiast termin – o urlopie trzeba poinformować przed rozpoczęciem dnia pracy. Nie można wziąć urlopu na żądanie już w trakcie dnia pracy, chyba że dopuszczają to wewnętrzne przepisy danego zakładu.

W przypadku chęci wykorzystania kilku dni pod rząd nie ma potrzeby informowania codziennie pracodawcy o przedłużeniu urlopu (choć jeśli zajdzie taka potrzeba, jest to dopuszczalne) – można od razu zaznaczyć, ile dni chce się wykorzystać. Niewykorzystane dni urlopu na żądanie nie kumulują się i w przyszłym roku nie można wykorzystać ich więcej niż cztery.

Czy pracodawca może odmówić urlopu na żądanie?

Generalnie samo poinformowanie pracodawcy o urlopie na żądanie powinno być wystarczające, by go otrzymać, jednak są okoliczności, w których ten może się nie zgodzić:

  • wykorzystanie całego urlopu wypoczynkowego przysługującego na dany rok kalendarzowy,
  • zgłoszenie potrzeby urlopu przez pracownika, który jeszcze nie nabył do niego prawa,
  • urlop stanowi zagrożenie mienia i dobra firmy,
  • w wyniku urlopu wynika zagrożenie ciągłości pracy w firmie,
  • inne nieprzewidziane sytuacje, w których urlop mógłby narazić pracodawcę na szkodę, np. braki kadrowe z powodu chorób lub sezonu urlopowego.

 

Jeśli mimo braku zgody pracodawcy, pracownik nie stawi się w pracy, może to być potraktowane jako naruszenie podstawowego obowiązku pracowniczego i skutkować rozwiązaniem umowy bez wypowiedzenia.


Najczęściej czytane

 

Nasze akcje

Top Video

Top Galerie

Najczęściej czytane porady