Jakie ulgi podatkowe przysługują niepełnosprawnym?

Fot. ©marino/Fotolia

Niepełnosprawni mogą liczyć na szereg ulg, jeśli wydatki ponieśli na leczenie i środki konieczne do funkcjonowania.

Ulga rehabilitacyjna, rozliczana w PIT, daje możliwości zmniejszenia kosztów nie tylko samym niepełnosprawnym, ale i osobom, na których utrzymaniu się oni znajdują.

Ulga rehabilitacyjna

Z ulgi rehabilitacyjnej mogą skorzystać zarówno same osoby niepełnosprawne, jak i osoby, które mają niepełnosprawnych na utrzymaniu. Obejmuje ona:

POLECAMY: Kasia gotuje z Polki.pl: piernik świąteczny

 • adaptację do potrzeb niepełnosprawnych mieszkań, budynków, wyposażenie ich stosownie do potrzeb takich osób,
 • przystosowanie do potrzeb takich osób pojazdów mechanicznych,
 • zakup i naprawa sprzętu i urządzeń koniecznych takim osobom, np. protez, wózków inwalidzkich,
 • zakup wydawnictw i materiałów szkoleniowych na temat niepełnosprawności, stosownie do potrzeb,
 • odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym czy w uzdrowisku, kolonie dla dzieci niepełnosprawnych,
 • odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne,
 • wydatki na psa przewodnika lub psa asystującego, w kwocie do 2280 zł rocznie,
 • opiekę pielęgniarską w domu w okresie choroby przewlekłej,
 • opłacenie tłumacza języka migowego,
 • leki – ulga obejmuje kwotę powyżej 100 zł,
 • przejazd na konieczne zabiegi lecznicze i rehabilitacyjne, również własnym samochodem.

Ulga rehabilitacyjna: warunek skorzystania

Z ulgi mogą skorzystać osoby, których wydatki na powyższe cele nie zostały w całości sfinansowane lub dofinansowane z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, PFRON lub NFZ. Jeśli zostały sfinansowane przez te instytucje częściowo – można odliczyć różnicę między faktycznie poniesionymi kosztami a wartością częściowej refundacji.

Aby osoba, na której utrzymaniu pozostaje niepełnosprawny, mogła skorzystać z ulgi, musi faktycznie utrzymywać niepełnosprawnego. Oznacza to, że ulga przysługuje opiekunowi, gdy dochód osoby niepełnosprawnej nie przekracza 9120 zł w roku podatkowym.

Ulga rehabilitacyjna: jak odliczyć

Aby dokonać odliczenia, należy udowodnić wszystkie poniesione wydatki. Jeśli odliczenie jest nielimitowane – muszą to być dokumenty wprost wskazujące na poniesienie tych wydatków na osobę niepełnosprawną, np. faktury, dokumentacja medyczna świadcząca o odbywaniu zabiegów. Jeśli odliczenie jest limitowane – wystarczy uprawdopodobnienie kosztów.

Nie trzeba dokumentować wydatków do 2280 zł na utrzymanie psa przewodnika dla osób niewidomych oraz na używanie samochodu osobowego w celu dojazdu na zabiegi.

Aby skorzystać z ulgi należy koniecznie posiadać też orzeczenie o niepełnosprawności lub renty z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy. Osoba mająca na utrzymaniu niepełnosprawnego musi ponadto udowodnić, że faktycznie utrzymuje tę osobę. Nie jest konieczne, aby zamieszkiwała razem z nią.

Jeśli chcemy korzystać ze zwolnienia, do deklaracji PIT należy dołączyć również dokument PIT/O, dotyczący odliczeń i ulg podatkowych.


Drogi Użytkowniku,
chcemy Cię lepiej poznać, by robić dla Ciebie jeszcze lepszy serwis!
Wystarczy kilka minut, by wypełnić naszą ankietę. Zapraszamy!

Najczęściej czytane

 

Nasze akcje

Top Video

Top Galerie

Najczęściej czytane porady