ADHD u dzieci: Jak leczyć dziecko nadpobudliwe?

Napis ADHD i leki.
Fot. ©adiruch na chiangmai/fotolia

ADHD u dzieci wykrywane jest przeważnie w 7. roku życia, co zbiega się z wejściem malucha w świat szkoły. Zaburzenie to, obejmujące wiele sfer życia, sprawia, że dziecko wymaga specjalnego leczenia i opieki.

 

Problemy o charakterze psychicznym, motorycznym, a nawet społecznym u dzieci z ADHD powinno się leczyć wielopoziomowo – obejmując opieką wszystkie sfery życia dziecka.

 

Triada zaburzeń ADHD u dzieci obejmuje impulsywność zachowania, nadpobudliwość ruchową i problemy z koncentracją. Przekłada się to na zachowanie w szkole i wśród rówieśników. Dziecko ma problemy z usiedzeniem w jednym miejscu, wierci się i przeszkadza podczas lekcji. Przerywa rozmowę, dużo mówi i nie respektuje ogólnie przyjętych reguł i zasad.

Jak leczyć ADHD u dzieci?

Leczenie ADHD powinno być prowadzone wielopoziomowo. Odbywa się to głównie ze względu na to, że różnorodne objawy dotyczą sfer: behawioralnej (zachowania), poznawczej, motorycznej, społecznej czy emocjonalnej. Jednym z najważniejszych etapów leczenia jest psychoterapia dziecka, która ma za zadanie wypracować w nim umiejętności: koncentracji, społeczne i komunikacyjne. W niektórych przypadkach potrzebne jest uczestnictwo w specjalnych treningach kompetencji społecznych. Przy psychoterapii równolegle prowadzone jest leczenie farmakologiczne, które wzmacnia procesy hamowania w pracy układu nerwowego – genetyczne ich osłabienie wpływa na powstanie zaburzeń ADHD.

Czy ADHD u dzieci wpływa na ich rozwój mowy?

Zaburzenia ADHD obejmują również umiejętności komunikacyjne i językowe. Dzieci z nadpobudliwością ruchową mówią szybko, często niezrozumiale i niedbale, popełniając przy tym wiele błędów gramatycznych. U dzieci z ADHD występują przede wszystkim umiejętności narracyjne, dlatego pracuje się na obrazkach sytuacyjnych i historyjkach. Podkreśla się ważność uwagi słuchowej, aby dzieci z tym zaburzeniem nie tylko dużo mówiły, ale nauczyły się słuchać – mówi Katarzyna Januszczak, logopeda z „Fundacji 21” w Krośnie.

 

ADHD u dzieci często jest silnie zakorzenione w osobowości, dlatego pierwsze efekty pracy z nimi mogą się pojawić dopiero po wielu miesiącach pracy. Głównym celem leczenia nadpobudliwości psychoruchowej jest pomoc dziecku w życiu szkolnym oraz wśród innych ludzi.


 

Najczęściej czytane

 

Top Video

Top Galerie

Najczęściej czytane porady