Skuteczne porady i wskazówki jak wzbudzić w dziecku wewnętrzną motywację do nauki

zamyślony chłopiec siedzący z tablicą szkolną za plecami
Fot. ©photophonie/Fotolia.com

Dziecko, u którego rozbudzono motywację wewnętrzną do nauki kieruje się ciekawością i chęcią zdobywania nowej wiedzy i umiejętności. Działania przynoszą mu poczucie satysfakcji i przyjemności. Motywację wewnętrzną wzbudza się m.in. poprzez zaspokojenie potrzeby autonomii oraz bliskich relacji z dorosłymi.

Dzieci, zwłaszcza małe posiadają potrzebę zdobywania wiedzy oraz nowych umiejętności. W okresie przedszkolnym maluchy czerpią ogromną radość z nauki. W wieku szkolnym w wielu przypadkach ten zapał maleje. Aby go na nowo rozbudzić i sprawić, że dziecko będzie odnosiło duże sukcesy w nauce, należy rozwijać w nim motywację wewnętrzną.

Czym jest motywacja wewnętrzna?

Motywację można ogólnie rozumieć jako energię ukierunkowaną na dany cel, wolę działania. Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje motywacji: zewnętrzną i wewnętrzną. Motywacja zewnętrzna jest związana z podejmowaniem i kontynuowaniem działań ze względu na pewne konsekwencje, do których te działania prowadzą. Klasycznym przykładem wzbudzania w dzieciach motywacji zewnętrznej jest metoda „kija i marchewki”. Polega ona na tym, że dziecko nakłaniane jest do działania (np. do nauki) poprzez nagrody, kary i groźby. Obecnie uważa się, że z tej metody należy zrezygnować. Dzieci należy motywować do nauki poprzez wzbudzanie w nich motywacji wewnętrznej, często określanej również poznawczą. Wówczas dziecko podejmuje działania z własnej woli i ciekawości, ze względu na osobistą satysfakcję czy odczucie przyjemności.

POLECAMY: Kasia gotuje z Polki.pl: śmietanowiec z galaretką

Skuteczne sposoby na rozwijanie motywacji wewnętrznej do nauki

Rozbudzanie w dzieciach motywacji wewnętrznej do nauki wiąże się z zaspokajaniem ich potrzeb psychicznych, a zwłaszcza trzech podstawowych potrzeb: autonomii, kompetencji i relacji. Potrzeba autonomii odnosi się do tego, że każdy człowiek niezależnie od wieku ma silną potrzebę dokonywania samodzielnych wyborów, decyzji, czyli samo – decydowania o sobie. Wrogiem rozwoju motywacji wewnętrznej u dziecka jest ciągłe poczucie bycia kontrolowanym. Potrzeba kompetencji wiąże się z potrzebą rozwoju, zdobywania nowej wiedzy i umiejętności, a więc stawania się kompetentnym. Potrzeba relacji u dziecka jest szczególnie ważna. Aby mogło się ono prawidłowo rozwijać, uczyć i realizować zamierzone cele, musi znajdować się we wspierającej relacji, która da dziecku poczucie bezpieczeństwa. Pozytywne i bliskie relacje dziecka z osobami dorosłymi, zwłaszcza z rodzicami sprzyjają silnej motywacji wewnętrznej.

Motywacja wewnętrzna do nauki – praktyczne wskazówki dla rodziców i nauczycieli

  • Bezwarunkowo akceptuj dziecko jako osobę. Dziecko musi mieć świadomość, że jest kochane bez względu na to, jaką ocenę otrzymało.
  • Nie miej wygórowanych wymagań w stosunku do dziecka. Musi mieć ono poczucie osiągalności celu. Należy jednak pamiętać o tym, by nie zaniżać wymagań - efektywna nauka wymaga podjęcia wysiłku, tylko wtedy stanie się satysfakcjonującym wyzwaniem.
  • Uświadamiaj dziecku, że popełnianie błędów i doświadczanie niepowodzeń to naturalny etap na drodze do samodoskonalenia się, zdobywania wiedzy i umiejętności.
  • Chwal dziecko za każde osiągnięcia, nawet najdrobniejsze.
  • Spraw, by nauka dla dziecka była przyjemnością - zadbaj więc o pozytywną, luźną atmosferę. Dziecko nie powinno odczuwać nadmiernego stresu i napięcia.
  • Zawsze reaguj na potrzeby dziecka - ponownie tłumacz, gdy czegoś nie rozumie lub przerwij naukę, gdy demonstruje ono zmęczenie czy znudzenie.
  • Szanuj zdanie dziecka, nawet gdy jest odmienne od twojego. Zachęcaj do samodzielnego i krytycznego myślenia.

Drogi Użytkowniku,
chcemy Cię lepiej poznać, by robić dla Ciebie jeszcze lepszy serwis!
Wystarczy kilka minut, by wypełnić naszą ankietę. Zapraszamy!

Najczęściej czytane

 

Nasze akcje

Top Video

Top Galerie

Najczęściej czytane porady